Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Kompetencje kluczowe

 
 
Nasza szkoła działa w projekcie:
 
 
Kompetencje kluczowe – woj. Śląskie.
Kompetencja do szczególnej pracy na ten rok: umiejętność uczenia się.
 
 
 
 
Nasz cel:
Wzmocnienie kompetencji uczenia się uczniów w działaniu poprzez stworzenie przez nauczycieli warunków do ich samoakceptacji, automotywacji, aktywności na lekcji i podejmowanie współodpowiedzialności za własny rozwój.
 
 
Co robimy?
 
Uczniowie:
- diagnozujemy nasze potrzeby w zakresie sposobów przyswajania wiedzy, poznawania nowych umiejętności i postaw,
- znamy swoje potrzeby w zakresie skutecznego uczenia się, wiemy jak
uczymy się najszybciej i najbardziej skutecznie,
- otrzymujemy potrzebne wsparcie od nauczycieli – Tutoring. 
 
 
Nauczyciele:
- diagnozujemy potrzeby naszych uczniów w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych,
- prowadzimy program pilotażowy w klasie 7 i 8: Tutoring,
- przeprowadzamy wśród uczniów testy diagnozujące preferencje w zakresie uczenia się,
- dostosowujemy metody i techniki nauczania do potrzeb uczniów - działamy polisensorycznie,
- szkolimy się w zakresie efektywnego uczenia, stylów uczenia się i nauczania uczniów o różnych potrzebach i preferencjach.
 
 
Doradca zewnętrzny:
- wspiera dyrektora w procesie pracy w programie poprzez: konsultacje w zakresie planowania działania, poszukiwania rozwiązań, doboru szkoleń dla nauczycieli.