Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Innowacje pedagogiczne

 
 
„Lekcje biologii z elementami języka angielskiego”
W roku szkolnym 2019/2020 na lekcjach biologii w klasie piątej wprowadzona będzie innowacja pedagogiczna „Lekcje biologii z elementami języka angielskiego”. Celem innowacji jest rozwijanie kompetencji językowych, poszerzanie słownictwa biologicznego, nauka biologii i języka angielskiego z wykorzystaniem najnowszych technologii i metod aktywizujących. W celu uzyskania informacji zwrotnej nauczyciel przeprowadzi w czerwcu ankietę wśród uczniów i rodziców klas Va i Vb dotyczącą przeprowadzonej innowacji. Szczegółowa analiza wyników ankiety oraz wyników klasyfikacji pozwoli ocenić stopień realizacji zamierzonych celów. Podjęta zostanie także decyzja o ewentualnej kontynuacji innowacji w klasie szóstej.

 

„Lekcje geografii z elementami języka angielskiego”
W roku szkolnym 2019/2020 na lekcjach geografii w klasie piątej wprowadzona będzie innowacja, polegająca na wzbogaceniu treści poznanych na lekcjach geografii o dodatkowe słownictwo z języka angielskiego. Celem innowacji jest rozwój umiejętności językowych z zakresu nauk geograficznych, również wykorzystywanie go do pogłębiania wiedzy geograficznej zdobywanej z różnych źródeł. Każda lekcja geografii, będzie zawierała elementy z nowo poznanymi słowami w języku angielskim. Słownictwo pokrywać będą się tematycznie z materiałem przyswajanym na lekcji. W czerwcu zostanie przeprowadzona ewaluacja wśród uczniów i rodziców, która pozwoli na analizę tych działań.

 

Innowacja pedagogiczna - technika
W roku szkolnym 2019/2020 nauczyciel techniki Janina Gruchlik wprowadza na lekcjach w klasach V-VI innowację pedagogiczną w oparciu o projekty edukacyjne "Wąż" (kl. V) i "Lampa" (kl. VI). Uczniowie będą wytwarzali przedmioty użytkowe w pracowni technicznej w pełni wyposażonej w narzędzia, urządzenia i przybory potrzebne w procesie wytwarzania.
Innowacja pedagogiczna należy do organizacyjno-metodycznych, kształtujących umiejętności praktyczne uczniów oraz ich kreatywność w procesie wytwórczym. Jest zgodna z Podstawą Programową i wychodzi na przeciw wymogom edukacyjnym w wykształceniu u ucznia właściwych działań w doborze materiałów, narzędzi i urządzeń oraz uczy samodzielnego posługiwania się nimi zgodnie z instrukcją obsługi. Rozwija wyobraźnię techniczną ucznia, pobudza do wprowadzania własnych koncepcji. Działania obejmują 27-28 godzin w roku szkolnym.
 

 
eTwinning 
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie uczestniczący w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego przyłączyli się ponownie do programu eTwinning. Bierzemy udział w projekcie "Let's become friends", do którego przyłączyło się 17 szkół z różnych państw Europy. W celu zaprezentowania się uczniowie wraz z nauczycielem stworzyli prezentację, którą dołączyli na platformę eTwinningową (jest ona dostępna tylko dla szkół, które biorą udział w tym projekcie). Nasi uczniowie zostali również zarejestrowani na platformie Twinspace, dzięki której mogą się komunikować ze swoimi rówieśnikami z różnych krajów w języku angielskim. W przyszłym roku szkolnym będziemy kontynuować nasze działanie w projekcie.
/J. Zienkiewicz, A. Mleczko - koordynatorki projektu/
 
 
Czym jest eTwinning?
 
Program eTwinning  europejska społeczność szkolna
eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami - współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 310 tysięcy nauczycieli ze 140 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 34 tysiącach różnorodnych projektów rocznie. (żródło)