Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

e-twinning

 
W roku szkolnym 2015/2016 uczniowie uczestniczący w zajęciach dodatkowych z języka angielskiego przyłączyli się ponownie do programu eTwinning. Bierzemy udział w projekcie "Let's become friends", do którego przyłączyło się 17 szkół z różnych państw Europy. W celu zaprezentowania się uczniowie wraz z nauczycielem stworzyli prezentację, którą dołączyli na platformę eTwinningową (jest ona dostępna tylko dla szkół, które biorą udział w tym projekcie). Nasi uczniowie zostali również zarejestrowani na platformie Twinspace, dzięki której mogą się komunikować ze swoimi rówieśnikami z różnych krajów w języku angielskim. W przyszłym roku szkolnym będziemy kontynuować nasze działanie w projekcie.
/J. Zienkiewicz, A. Mleczko - koordynatorki projektu/
 
 
Czym jest eTwinning?
 
Program eTwinning  europejska społeczność szkolna
eTwinning to społeczność szkolna, gromadząca szkoły i przedszkola z całej Europy (i nie tylko) współpracująca za pomocą mediów elektronicznych. eTwinning to również doskonalenie zawodowe nauczycieli.
Uczniowie i nauczyciele wykorzystują Internet we współpracy ponad granicami - współdziałają, wymieniają się informacjami i materiałami do nauki. eTwinning poszerza zakres pedagogicznych możliwości oferowanych uczniom i nauczycielom, motywuje do nauki i otwarcia na Europę. Program zgromadził już ponad 310 tysięcy nauczycieli ze 140 tysięcy szkół, którzy łącznie pracują przy ponad 34 tysiącach różnorodnych projektów rocznie. (żródło)