Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Profilaktyka

 
 Zasady bezpieczeństwa w Internecie
 
- Nigdy nie podawaj swojego prawdziwego imienia i nazwiska. Posługuj się NICKIEM czyli pseudonimem.
- Nigdy nie podawaj osobom poznanym w Internecie swojego adresu domowego, numeru telefonu. Nie możesz mieć pewności z kim naprawdę rozmawiasz.
- Nigdy nie wysyłaj nieznajomym swoich zdjęć. Nigdy nie wiesz do kogo mogą trafić.
- Jeżeli wiadomość, którą otrzymałeś jest wulgarna lub niepokojąca nie odpowiadaj na nią. Pokaż ją swoim rodzicom lub zaufanej osobie dorosłej.
- Szanuj innych użytkowników Internetu.
- Kiedy coś cie w Internecie przestraszy koniecznie powiedz rodzicom.
- Spotkania z osobami poznanymi w Internecie mogą być niebezpieczne. Jeżeli planujesz spotkanie z internetowym znajomym, idź z rodzicami lub zaufaną osobą dorosłą.
- Uważaj na emaile od nieznanych osób.
- Pamiętaj że hasła są tajne i nie powinno się ich podawać nikomu. 
 
Informacje dla Rodziców
Informacje dotyczące zachowania bezpieczeństwa
w korzystaniu z gier komputerowych
- Określ zasady dotyczące czasu, jakie twoje dziecko może przeznaczyć na gry komputerowe.
 
- Zadbaj o to, aby dziecko nie grało codziennie, ale też nie rób tradycji z tej formy spędzania czasu. Jeśli ustalisz, że w waszym domu gra się w określone dni. np. w piątki i niedzielę, dziecko przez cały tydzień będzie żyło oczekiwaniem na włączenie komputera.
- Zainteresuj się, w co gra twoje dziecko i czy gra jest dla niego odpowiednia. Porozmawiaj z dzieckiem o grach, z których korzysta, sprawdź, czego może się z nich nauczyć.
- Zanim kupisz swojemu dziecku grę, upewnij się, że jest odpowiednia do jego wieku. Może ci pomóc w tym system oceny gier PEGI.
- Zwróć uwagę czy w zachowaniu twojego dziecka nie pojawiają się sygnały uzależnienia od komputera.
- Upewnij się, że twoje dziecko z powodu grania nie zaniedbuje obowiązków domowych i szkolnych.
- Sprawdź czy gra jest pozbawiona mikropłatności.
- Pamiętaj, że istnieją mini gry, które nie wymagają instalacji, a zawierają treści nieodpowiednie dla dzieci.
- Zwróć uwagę na to, czy w grze można kontaktować się z innymi graczami. Jeśli tak – sprawdź, czy znajomości, jakie zawiera twoje dziecko, są bezpieczne. Kontakt z innymi użytkownikami może być potencjalnym źródłem niebezpiecznych sytuacji i podejmowania ryzykownych zachowań.
 
Gdzie można uzyskać pomoc
W celu uzyskania porad i wskazówek rodzice mogą dzwonić pod numer telefonu 800-100-100, oferujący bezpłatną i anonimową pomoc dla dorosłych (rodziców, nauczycieli, pedagogów). Dzieci i młodzież, który potrzebują pomocy, chcą z kimś porozmawiać o swoich problemach mogą dzwonić pod numer telefonu 800-121-212  (Telefon Zaufania dla Dzieci i Młodzieży Rzecznika Praw Dziecka).
 
 
Niepełnosprawni to dla mnie
normalna sprawa.
Nie lękam się kontaktu z nimi
.
 
W naszej szkole organizowane są prelekcje oraz zajęcia na temat osób z różnymi niepełnosprawnościami. Bierzemy także udział w ogólnopolskich akcjach, tj. Zapal się na niebiesko dla autyzmu, Światowy Dzień Zespołu Downa itp.  Przez takie działania pragniemy uwrażliwić naszych uczniów na chorobę i niepełnosprawność oraz zmotywować  ich do przełamywania barier  przed kontaktem z osobą niepełnosprawną.

KAŻDY CZŁOWIEK MA PRAWO: ŻYĆ, UCZYĆ SIĘ, BAWIĆ SIĘ,
KOCHAĆ, REALIZOWAĆ SWOJE MARZENIA I CELE ŻYCIOWE.
KAŻDY JEST INNY, ALE WSZYSCY MAJĄ RÓWNE PRAWA.
 
 
 
 
 
 
 
 
Edukacyjne filmy
 
 
Telefony
 
Jeżeli niepokoi Państwa zachowanie dziecka, najlepiej zapytać specjalistów. Rodzic jest najlepszą osobą, która może pomóc dziecku. Rodziców wspiera również nasze prawo.

Poradnia Terapii Uzależnień
43-300 Bielsko-Biała, ul. Mostowa 1
Tel. 33/812-30-42
Zakres udzielanej pomocy:
Czynne: pon., wt. 8.00-13.30, śr. 9.00-18.00, czw., pt. 9.00-14.00
1. Przyjmowani pacjenci od 16 r.ż.
2. Dla osób z problemem uzależnienia:
• Poradnictwo
• Psychoterapia indywidualna
• Diagnoza, edukacja, informacja, motywacja do leczenia
3. Dla rodzin osób z problemem uzależnień:
• Diagnoza, edukacja, informacja, motywacja do leczenia
4. Dla osób uzależnionych utrzymujących abstynencje po ukończonym programie leczenia:
• Indywidualna praca z pacjentem – działania podtrzymujące, wsparcie
5. Dla osób uzależnionych niezmotywowanych do leczenia:
• Edukacja dotycząca ograniczania szkód zdrowotnych związanych z przyjmowaniem narkotyków
 
Punkt Konsultacyjny budynek GOPS
Jasienica 845
tel. 33 8153 – 181
Psycholog – środa 13.00 – 20.00
Psycholog – środa od 8.00 – 12.00
Psycholog dla dzieci – sobota od 9.00 – 13.00
 
Fundacja Dzieci Niczyje
ul. Katowicka 31
03-932 Warszawa
tel./fax: 22 616 02 68. 22 616 03 14
e-mail:fdn@fdn.pl

Ogólnopolski Telefon Zaufania Narkotyki — Narkmania 801 199 990
Telefon Zaufania dla Rodzin z Problemem Uzależnienia 22 844 44 70
 
 
 
Uzależnienia
 
 
Rodzaje uzależnień
Fizyczne - uzależnienie charakteryzuje się silnym, trudnym do opanowania pociągiem do zażywania jakiejś substancji (alkohol, narkotyki, papierosy, leki), która zmienia świadomość, a którą przyjmuje się bez względu na niszczące skutki psychosomatyczne, społeczne, a nawet duchowe. Taki rodzaj uzależnienia nazywany jest fizjologicznym lub fizycznym.
Psychiczne - do tych uzależnień możemy zaliczyć takie jak: praca, internet, telewizor, hazard, gry komputerowe, kupowanie, jedzenie (w tym słodycze), nadmierna troska o wygląd fizyczny. Można jeszcze wyróżnić kolejny rodzaj uzależnienia. 
Społeczne - kiedy mamy do czynienia z uzależnieniem od grupy, które powoduje, że członek takiej grupy dostosowuje swoje zachowanie do tego, jakie wykazują inni członkowie grupy, możemy mówić o uzależnieniu społecznym (socjologicznym). Takie uzależnienie może również prowadzić do tego, że osoba uzależniona sięgać będzie po substancje uzależniające, które pozwalają jej odnaleźć się wśród innych członków grupy. 
 
Podstawowe informacje o uzależnieniach:
 
 
Najczęstszymi objawami osoby uzależnionej są:
- silna potrzeba lub nawet przymus do używania środka uzależniającego;
- utrata samokontroli w używaniu tych środków – nie potrafi przerwać, ciągle zwiększa dawkę, traci kontrolę nad dawkami ;
- zażywanie środka mimo wyraźnych szkód fizycznych, psychicznych oraz społecznych;
- zaniedbanie w innych zainteresowaniach lub przyjemnościach na rzecz przyjmowania środków uzależniających.
 
 
Najważniejsze sposoby przeciwdziałania uzależnieniom to:
- Umiejętność asertywnego odmawiania i opierania się nałogom.
Asertywność – termin oznaczający posiadanie i wyrażanie własnego zdania oraz bezpośrednie wyrażanie emocji i postaw w granicach nienaruszających praw i psychicznego terytorium innych osób oraz własnych, bez zachowań agresywnych, a także obrona własnych praw. Asertywność to umiejętność wyrażania opinii, krytyki, potrzeb, życzeń, odmawiania w sposób nieuległy i nieraniący innych. Zachowanie asertywne polega na uznawaniu, że jest się tak samo ważnym, jak inni, na reprezentowaniu własnych interesów z uwzględnieniem interesów drugiej osoby. Zachowanie asertywne oznacza korzystanie z osobistych praw bez naruszania praw innych. Człowiek asertywny swobodnie ujawnia innym siebie, wyraża otwarcie swoje myśli, uczucia, pragnienia. Potrafi odpowiedzieć nie, zażądać czegoś, co mu się należy, nie lęka się nadmiernie oceny, krytyki, odrzucenia. Gdy jest w centrum zainteresowania uwagi, potrafi działać bez niszczącego lęku.
- Rozmowa z drugim człowiekiem bywa dobrym lekarstwem w kłopotach. Pamiętaj że narkotyki i alkohol to nie sposób na problemy. W przypadku jakichkolwiek trudności w życiu zwróć się o pomoc do bliskiej ci osoby.
- Spędzanie wolnego czasu na rozwijaniu swoich zainteresowań i hobby. 
- Uczestnictwo w różnego rodzaju spotkaniach dotyczących zdrowia organizowanych na terenie szkoły i w twojej miejscowości.
 
Filmiki:
 
 
Prezentacje:
 
Poradnie: