Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Świetlica

 
 

          Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu. 

 

 

Zajęcia odbywają się w godzinach:

 

Poniedziałek od 6:30 do 16:00

 

Wtorek od 6:30 do 11:00 oraz od 13:00 do 16:00

 

Środa od 6:30 do 16:00

 

Czwartek od 6:30 do 11:00 oraz od 13:00 do 16:00
 
Piątek od 6:30 do 16:00

 

 


 

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.

2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

3. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.

4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.

5. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.

6. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.

7. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.

8. Wyrabianie spostrzegawczości, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia, pobudzenie wyobraźni, wyrabianie wrażliwości estetycznej oraz wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej.

9. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.

10. Nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami i ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny.

11. Wdrażanie do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw oraz po ich zakończeniu.