Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Świetlica

 
 

 

          Celem działalności świetlicy szkolnej jest przede wszystkim zapewnienie opieki uczniom przed i po zakończeniu zajęć lekcyjnych w bezpiecznym i miłym otoczeniu. 

 

 W ramach świetlicy realizowane są zajęcia:

 
  • zajęcia edukacyjne; 
  • zajęcia integracyjne;
  •  zajęcia sportowe;
  • zajęcia plastyczno - techniczne;
  • odrabianie zadań domowych;
  •  gry dydaktyczno-edukacyjne;
  • kółko szachowe;
  • zajęcia czytelnicze;
  • zajęcia rozwijająco praktyczne;
  • kółko plastyczne.

 

 

Zajęcia odbywają się w godzinach:

 

 

Dzień tygodnia
Godziny pracy
Poniedziałek
07:00 – 11:30
12:30 – 16:00
Wtorek
07:00 – 11:30
12:00 – 16:00
Środa
07:00 – 11:00
11:30 – 16:00
Czwartek
07:00 – 11:00
12:30 – 16:00
Piątek
07:00 – 11:00
12:00 – 16:00
 

 

Do zadań świetlicy należy w szczególności:

1. Organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej, przyzwyczajanie do samodzielnego myślenia.

2. Organizowanie gier i zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniu i na dworze mających na celu prawidłowy rozwój fizyczny.

3. Organizowanie zajęć mających na celu ujawnienie i rozwijanie zainteresowań, zamiłowań, uzdolnień.

4. Stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie kulturalnych nawyków życia codziennego.

5. Upowszechnienie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałość o zachowanie zdrowia.

6. Rozwijanie samodzielności oraz społecznej aktywności.

7. Współdziałanie z rodzicami, nauczycielami i wychowawcami oraz środowiskiem lokalnym szkoły.

8. Wyrabianie spostrzegawczości, ćwiczenie umiejętności logicznego myślenia, pobudzenie wyobraźni, wyrabianie wrażliwości estetycznej oraz wyrabianie nawyków samodzielnej pracy umysłowej.

9. Kształtowanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie.

10. Nabywanie i rozwijanie nowych umiejętności rozwiązywanie sytuacji konfliktowych, panowanie nad emocjami i ponoszenia odpowiedzialności za własne czyny.

11. Wdrażanie do utrzymywania porządku w czasie zajęć i zabaw oraz po ich zakończeniu.