Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Świetlica środowiskowa

 
  
Cele ogólne świetlicy opiekuńczo - wychowawczej  
„ŚWIETLIKI” W IŁOWNICY
 
 • współpraca z środowiskiem lokalnym;
 • współpraca z dyrekcją i pedagogami szkoły w Iłownicy;
 • współpraca z koordynatorem świetlic, wychowawcami świetlic, GOPS, GKRPAiP;
 • organizowanie wolnego czasu dzieciom i młodzieży;
 • pomoc w problemach wychowanków w realizowaniu zadań szkolnych;
 • szerzenie profilaktyki wśród młodzieży.
 
Cele szczegółowe świetlicy opiekuńczo - wychowawczej 
„ŚWIETLIKI” W IŁOWNICY
 
 • pomoc w nauce: poznanie nowych treści i wiadomości, zdobywanie sprawności praktycznych, nauka wykorzystywania źródeł informacji, rozwijanie sprawności manualnych i utrwalanie technik szkolnych (czytanie, pisanie, liczenie),
 • pomoc w prawidłowym funkcjonowaniu wśród grupy rówieśniczej i społecznej: zdobywanie umiejętności zgodnej współpracy w grupie, wzajemna integracja wychowanków, kształcenie umiejętności komunikacji interpersonalnej, rozwijanie empatii wśród wychowanków, kształcenie negocjacji oraz pokojowego rozwiązywania konfliktów, budzenie tolerancji dla odmienności (rasowej, etnicznej, kulturowej, religijnej), przestrzeganie zasad i norm społecznych, kształcenie umiejętności konstruktywnego radzenia sobie ze swoimi negatywnymi emocjami, dynamizowanie, stymulowanie poprawnych form postępowania wychowanka oraz wygaszanie i korygowanie niewłaściwych,
 • popularyzowanie zdrowego trybu życia i profilaktyka uzależnień,
 • organizacja imprez okolicznościowych oraz propagowanie tradycji.
  
Świetlica opiekuńczo - wychowawcza "Świetliki" zaprasza wszystkie dzieci na zajęcia, które odbywają się według harmonogramu.
  
Regulamin świetlicy:
 
 • Wszystkich traktujemy równo.
 • Szanujemy się nawzajem.
 • Nie krytykujemy siebie nawzajem.
 • Nie wyśmiewamy się z innych.
 • Każdy ma prawo do własnego zdania.
 • Zwracamy się do siebie po imieniu.
 • Jeżeli jedna osoba mówi – reszta słucha.
 • Słuchamy wychowawców.
 • Zachowujemy się kulturalnie.
 • Nie używamy telefonów komórkowych.
 • Nie opuszczamy pomieszczeń bez zgody wychowawców.
 • Nie przeklinamy.
 • Nie bijemy się.
 • Zachowujemy ciszę przy posiłku.
 • Szanujemy własność świetlicy i szkoły.
 • Sprzątamy po zakończonych zajęciach.