Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Zarząd Rady Rodziców

Rada Rodziców

Przewodnicząca: Anita Budny

Z-ca przewodniczącej: Dorota Męncnarowska

Skarbnik: Katarzyna Mencnarowska

Sekretarz: - Marlena Ficek

  

Komisja rewizyjna: Wiesława Skorupa, Joanna Tomaszczyk, Renata Szczypka

 
Przedszkole - Marlena Ficek, Mariola Dziadek
 
Zerówka - Katarzyna Mencnarowska, Marcin Deber
 
Klasa I - Dorota Męcnarowska, Magdalena Sadlik

Klasa II - Joanna Tomaszczyk, Anna Nowok
 
Klasa IIIa - Sylwia Kulasik, Kinga Bednarek
 
Klasa IIIb - Wiesława Szkorupa, Alicja Binda

Klasa IV - Anita Budny, Piotr Kropka
 
Klasa V - Renata Szczypka, Katarzyna Moskała
  
Klasa VI - Anna Kobiela,  Agnieszka Tymon
 
Klasa VII - Kinga Sojka, Mariusz Śleziński
 
 
 

          Z Radą Rodziców można się kontaktować bezpośrednio za pomocą e-maila: rrzsp@ilownica.com.

          Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe. Dane potrzebne do przelewu:

 

Rada Rodziców 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Iłownicy

43 - 394 IŁOWNICA 127
Konto nr:  71 8117 0003 0000 8716 2000 0010
Tytułem
:  Imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasa

  

 

W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców proponuje składkę w wysokości 50zł, jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko. Jeśli dwoje dzieci to na pierwsze dziecko - 40zł, a na drugie 30zł. W przypadku jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż dwoje dzieci każde kolejne jest zwolnione ze składki. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe lub w sekretariacie szkoły. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy.
 Z Radą Rodziców można się kontaktować bezpośrednio za pomocą e-maila:rrzsp@ilownica.com. 

 
Akcja "Podziel się obiadem" - rok szkolny 2015/2016
Rada Rodziców informuje, że po podsumowaniu na koniec roku 2015 akcji „Podziel się obiadem” zebrano 1020 zł. Z pozyskanej kwoty skorzystało 7 uczniów naszej szkoły. 

Podziękowanie
Rada Rodziców Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Iłownicy serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji pikniku rodzinnego 2018: DYREKCJI ORAZ RADZIE PEDAGOGICZNEJ za pomoc w przygotowaniu pikniku oraz konkurencji sportowych i konkursów dla rodzin; PRACOWNIKOM ZSP IŁOWNICA - Paniom z kuchni za przygotowanie pysznego jedzenia, Panu Jankowi za przygotowanie sprzętu niezbędnego podczas pikniku, PANU MARIUSZOWI SKOCZYLAS ORAZ WYCHOWANKOM MŁODZIEŻOWEGO OŚRODKA WYCHOWAWCZEGO W JAWORZU za przygotowanie biegu przełajowego oraz za pomoc w przygotowaniu pikniku i sprzątaniu, OSP IŁOWNICA za transport ław i stolików, przygotowanie pokazu strażackiego oraz pomoc w sprzątaniu, KGW LANDEK za pyszne gofry, SOŁTYSOWI IŁOWNICY za wypożyczenie grilla, RODZICOM z RR za wielką pomoc przy całej organizacji, a szczególnie tym osobom, które pomogły przy załatwianiu oraz pakowaniu fantów oraz przy dopracowywaniu szczegółów. Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym udało się nam stworzyć wiele atrakcji dla uczestników. Dziękujemy również wszystkim rodzicom uczniów naszej szkoły za okazaną pomoc oraz wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę. 
 /Zarząd Rady Rodziców/
 
Rada Rodziców roku szkolnym 2017/2018 dofinansowała:
- dofinansowanie tablicy interaktywnej i projektora dla klasy czwartej;
- woda dla wszystkich uczniów;
- upominki z okazji mikołajek;
- upominki z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
- sfinansowanie prowadzącego bal karnawałowy dla klas 1-3 oraz grup przedszkolnych;
- dofinansowanie nagród w konkursach szkolnych;
- dofinansowanie wyjazdu na konkurs „Saga 2018” zespołu „Szwarne Dziecka”;
- dofinansowanie wyjazdów i wycieczek wszystkich klas;
- dofinansowanie teatrzyku dla grup przedszkolnych i klas 1-3;
- dofinansowanie mikrofonów;
- upominki dla przedszkolaków i zerówki na zakończenie roku szkolnego;
- dofinansowanie nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.  
 
Działania Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017: 
- poczęstunek na bal karnowałowy dla dzieci z przedszkola, zerówki i klas 1 – 3 oraz dyskotekę dla uczniów klas 4 – 6; 
- upominki z okazji mikołajek;
- upominki z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
- dofinansowanie autokaru na rekolekcje wielkopostne;
- słodki upominek na Dzień Dziecka;
- nagrody w szkolnych konkursach;
- dla każdej grupy przedszkolnej i klasy po 100 zł na wycieczkę;
- nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego;
- upominki dla przedszkola i zerówki na zakończenie roku szkolnego;
- woda dla wszystkich uczniów.