Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Zarząd Rady Rodziców

Rada Rodziców

Przewodnicząca: A

Z-ca przewodniczącej: P

Skarbnik: G

Sekretarz: - A

  

Komisja rewizyjna: W

 
Przedszkole - Gabriela Góra, Mariola Dziadek
 
Zerówka - 
 
Klasa I - Andrzej Sikora, Iwona Sokołowska

Klasa II - Danuta Tomiczek-Tolasz, Renata Zbijowska
 
Klasa III - Dorota Męcnarowska, Agnieszka Buchała
 
Klasa IV - Joanna Tomaszczyk, Mariola Białek

Klasa Vb - Katarzyna Męcnarowska, Justyna Brandys, Alicja Binda
 
Klasa Va - Sylwia Kulasik, Kinga Bednarek
  
Klasa VI - Piotr Kropka, Anita Budny
 
Klasa VII - Renata Szczypka, Barbara Sachmerda
 
Klasa VIII - Anna Jurak, Anita Zamarska
 

          Z Radą Rodziców można się kontaktować bezpośrednio za pomocą e-maila: rrzsp@ilownica.com.

          Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe. Dane potrzebne do przelewu:

 

Rada Rodziców 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Iłownicy

43 - 394 IŁOWNICA 127
Konto nr:  71 8117 0003 0000 8716 2000 0010
Tytułem
:  Imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasa

  

 

W roku szkolnym 2019/2020 Rada Rodziców proponuje składkę w wysokości 50zł, jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko. Jeśli dwoje dzieci to na pierwsze dziecko - 40zł, a na drugie 30zł. W przypadku jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż dwoje dzieci każde kolejne jest zwolnione ze składki. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe lub w sekretariacie szkoły. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy.
 Z Radą Rodziców można się kontaktować bezpośrednio za pomocą e-maila:rrzsp@ilownica.com. 

 
Akcja "Podziel się obiadem" - rok szkolny 2015/2016
Rada Rodziców informuje, że po podsumowaniu na koniec roku 2015 akcji „Podziel się obiadem” zebrano 1020 zł. Z pozyskanej kwoty skorzystało 7 uczniów naszej szkoły.