Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Zarząd Rady Rodziców

Rada Rodziców

Przewodnicząca: Anita Budny

Z-ca przewodniczącej: Dorota Męncnarowska

Skarbnik: Katarzyna Mencnarowska

Sekretarz: - Marlena Ficek

  

Komisja rewizyjna: Wiesława Skorupa, Joanna Tomaszczyk, Renata Szczypka

 
Przedszkole - Marlena Ficek, Mariola Dziadek
 
Zerówka - Katarzyna Mencnarowska, Marcin Deber
 
Klasa I - Dorota Męcnarowska, Magdalena Sadlik

Klasa II - Joanna Tomaszczyk, Anna Nowok
 
Klasa IIIa - Sylwia Kulasik, Kinga Bednarek
 
Klasa IIIb - Wiesława Szkorupa, Alicja Binda

Klasa IV - Anita Budny, Piotr Kropka
 
Klasa V - Renata Szczypka, Katarzyna Moskała
  
Klasa VI - Anna Kobiela,  Agnieszka Tymon
 
Klasa VII - Kinga Sojka, Mariusz Śleziński
 
 
 

          Z Radą Rodziców można się kontaktować bezpośrednio za pomocą e-maila: rrzsp@ilownica.com.

          Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe. Dane potrzebne do przelewu:

 

Rada Rodziców 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Iłownicy

43 - 394 IŁOWNICA 127
Konto nr:  71 8117 0003 0000 8716 2000 0010
Tytułem
:  Imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasa

  

 

W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców proponuje składkę w wysokości 50zł, jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko. Jeśli dwoje dzieci to na pierwsze dziecko - 40zł, a na drugie 30zł. W przypadku jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż dwoje dzieci każde kolejne jest zwolnione ze składki. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe lub w sekretariacie szkoły. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy.
 Z Radą Rodziców można się kontaktować bezpośrednio za pomocą e-maila:rrzsp@ilownica.com.
 

 
 
Podziękowanie – piknik rodzinny - rok szkolny 5016/2017
Rada Rodziców Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Iłownicy serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji pikniku rodzinnego 2017: RADZIE PEDAGOGICZNEJ za przygotowanie konkurencji sportowych oraz konkursów dla rodzin; PRACOWNIKOM ZSP IŁOWNICA – paniom z kuchni za przygotowanie pysznych przekąsek, panu Jankowi za przygotowanie sprzętu niezbędnego podczas pikniku, OSP IŁOWNICA za transport ław i stolików oraz za przygotowanie pokazu strażackiego, KGW LANDEK za wypożyczenie frytkownic, SOŁTYSOWI IŁOWNICY za wypożyczenie grilla, RODZICOM z RR za wielką pomoc przy całej organizacji, a szczególnie tym osobom, które pomogły przy załatwianiu oraz pakowaniu fantów oraz przy dopracowywaniu szczegółów. Bardzo dziękujemy wszystkim sponsorom, dzięki którym udało się nam stworzyć wiele atrakcji dla uczestników. Dziękujemy również wszystkim rodzicom uczniów naszej szkoły za okazaną pomoc oraz wszystkim uczestnikom za wspaniałą zabawę. Dziękujemy w imieniu Rady Rodziców oraz uczniów - Zarząd Rady Rodziców ZSP Iłownica
 
 
Akcja "Podziel się obiadem" - rok szkolny 2015/2016
Rada Rodziców informuje, że po podsumowaniu na koniec roku 2015 akcji „Podziel się obiadem” zebrano 1020 zł. Z pozyskanej kwoty skorzystało 7 uczniów naszej szkoły. 
 
Podziękowanie - kiermasz wielkanocny - rok szkolny 5015/2016
Podczas warsztatów i kiermaszu udało się zarobić 900zł. Pieniądze te w całości zostały przekazane na rzecz uczniów naszej szkoły (dofinansowanie nagród w konkursach organizowanych w szkole i dofinansowanie różnych wyjazdów na konkursy bądź wycieczki). 
  
  

Rada Rodziców w roku szkolnym 2015/2016: 

- dofinansowała projektor multimedialny dla klas 4 – 6;

- sfinansowała poczęstunek na bal karnowałowy dla dzieci z przedszkola, zerówki i klas 1 – 3 oraz dyskotekę dla uczniów klas 4 – 6; 

- zakup instrumentów do przedszkola;
- woda dla wszystkich uczniów;
- upominki z okazji mikołajek;
- upominki z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
- pączki z okazji tłustego czwartku;
- dofinansowanie nagród w konkursach (konkurs różańcowy, konkurs jesiennych postaci, ortograficzny, gwary, matematyczny dla zerówki, konkurs na temat dopalaczy, na najpiękniejszy kotylion);
- dofinansowanie wyjazdów na konkursy;
- dofinansowanie autokaru na rekolekcje;
- dofinansowanie wyjazdów i wycieczek wszystkich klas;
- dofinansowanie tabloo dla klasy 6.

 

 
Działania Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017: 
- poczęstunek na bal karnowałowy dla dzieci z przedszkola, zerówki i klas 1 – 3 oraz dyskotekę dla uczniów klas 4 – 6; 
- upominki z okazji mikołajek;
- upominki z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
- dofinansowanie autokaru na rekolekcje wielkopostne;
- słodki upominek na Dzień Dziecka;
- nagrody w szkolnych konkursach;
- dla każdej grupy przedszkolnej i klasy po 100 zł na wycieczkę;
- nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego;
- upominki dla przedszkola i zerówki na zakończenie roku szkolnego;
- woda dla wszystkich uczniów.