Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Zarząd Rady Rodziców

Rada Rodziców

Przewodnicząca: Anita Budny

Z-ca przewodniczącej: Dorota Męncnarowska

Skarbnik: Katarzyna Mencnarowska

Sekretarz: - Marlena Ficek

  

Komisja rewizyjna: Wiesława Skorupa, Joanna Tomaszczyk, Renata Szczypka

 
Przedszkole - Marlena Ficek, Mariola Dziadek
 
Zerówka - Katarzyna Mencnarowska, Marcin Deber
 
Klasa I - Dorota Męcnarowska, Magdalena Sadlik

Klasa II - Joanna Tomaszczyk, Anna Nowok
 
Klasa IIIa - Sylwia Kulasik, Kinga Bednarek
 
Klasa IIIb - Wiesława Szkorupa, Alicja Binda

Klasa IV - Anita Budny, Piotr Kropka
 
Klasa V - Renata Szczypka, Katarzyna Moskała
  
Klasa VI - Anna Kobiela,  Agnieszka Tymon
 
Klasa VII - Kinga Sojka, Mariusz Śleziński
 
 
 

          Z Radą Rodziców można się kontaktować bezpośrednio za pomocą e-maila: rrzsp@ilownica.com.

          Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe. Dane potrzebne do przelewu:

 

Rada Rodziców 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Iłownicy

43 - 394 IŁOWNICA 127
Konto nr:  71 8117 0003 0000 8716 2000 0010
Tytułem
:  Imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasa

  

 

W roku szkolnym 2017/2018 Rada Rodziców proponuje składkę w wysokości 50zł, jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko. Jeśli dwoje dzieci to na pierwsze dziecko - 40zł, a na drugie 30zł. W przypadku jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż dwoje dzieci każde kolejne jest zwolnione ze składki. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe lub w sekretariacie szkoły. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy.
 Z Radą Rodziców można się kontaktować bezpośrednio za pomocą e-maila:rrzsp@ilownica.com.
 
 

 
Akcja "Podziel się obiadem" - rok szkolny 2015/2016
Rada Rodziców informuje, że po podsumowaniu na koniec roku 2015 akcji „Podziel się obiadem” zebrano 1020 zł. Z pozyskanej kwoty skorzystało 7 uczniów naszej szkoły. 
  
 
Działania Rady Rodziców w roku szkolnym 2016/2017: 
- poczęstunek na bal karnowałowy dla dzieci z przedszkola, zerówki i klas 1 – 3 oraz dyskotekę dla uczniów klas 4 – 6; 
- upominki z okazji mikołajek;
- upominki z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
- dofinansowanie autokaru na rekolekcje wielkopostne;
- słodki upominek na Dzień Dziecka;
- nagrody w szkolnych konkursach;
- dla każdej grupy przedszkolnej i klasy po 100 zł na wycieczkę;
- nagrody książkowe na zakończenie roku szkolnego;
- upominki dla przedszkola i zerówki na zakończenie roku szkolnego;
- woda dla wszystkich uczniów.