Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Zarząd Rady Rodziców

Rada Rodziców

Przewodnicząca: Anita Budny;

Z-ca przewodniczącej: Piotr Kropka;

Skarbnik: Gabriela Góra;

Sekretarz: - Anna Nowok

  

Komisja rewizyjna: W

 
Przedszkole - Gabriela Góra, Mirela Gawlas
 
Zerówka - Piotr Kropka, Iwona Sokołowska
 
Klasa I - Danuta Tomiczek, Renata Zbijowska

Klasa II - Dorota Męcnarowska, Agnieszka Buchała
 
Klasa III - Patrycja Szkorupa, Beata Wieczorek
 
Klasa IVa - Katarzyna Hansel, Agata Janik

Klasa IVb - Joanna Stefaniuk-Maj, Marzena Iskrzycka
 
Klasa V - Anita Budny, Sławomir Hansel
  
Klasa VI - Katarzyna Suchy, Marcelina Wojtyła
 
Klasa VII - Marzena Gawlas, Danuta Janota
 
Klasa VIII - Anna Nowok, Joanna Pisarek
 

          Z Radą Rodziców można się kontaktować bezpośrednio za pomocą e-maila: rrzsp@ilownica.com.

          Wpłaty na Radę Rodziców można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe. Dane potrzebne do przelewu:

 

Rada Rodziców 

Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Iłownicy

43 - 394 IŁOWNICA 127
Konto nr:  71 8117 0003 0000 8716 2000 0010
Tytułem
:  Imię i nazwisko dziecka (dzieci) oraz klasa

  

 

W roku szkolnym 2018/2019 Rada Rodziców proponuje składkę w wysokości 50zł, jeśli do szkoły uczęszcza jedno dziecko. Jeśli dwoje dzieci to na pierwsze dziecko - 40zł, a na drugie 30zł. W przypadku jeśli do szkoły uczęszcza więcej niż dwoje dzieci każde kolejne jest zwolnione ze składki. Wpłaty można dokonywać bezpośrednio na konto bankowe lub w sekretariacie szkoły. Za wszystkie wpłaty bardzo dziękujemy.
 Z Radą Rodziców można się kontaktować bezpośrednio za pomocą e-maila:rrzsp@ilownica.com. 

 
Akcja "Podziel się obiadem" - rok szkolny 2015/2016
Rada Rodziców informuje, że po podsumowaniu na koniec roku 2015 akcji „Podziel się obiadem” zebrano 1020 zł. Z pozyskanej kwoty skorzystało 7 uczniów naszej szkoły. 
 
Rada Rodziców roku szkolnym 2017/2018 dofinansowała:
- dofinansowanie tablicy interaktywnej i projektora dla klasy czwartej;
- woda dla wszystkich uczniów;
- upominki z okazji mikołajek;
- upominki z okazji Świąt Bożego Narodzenia;
- sfinansowanie prowadzącego bal karnawałowy dla klas 1-3 oraz grup przedszkolnych;
- dofinansowanie nagród w konkursach szkolnych;
- dofinansowanie wyjazdu na konkurs „Saga 2018” zespołu „Szwarne Dziecka”;
- dofinansowanie wyjazdów i wycieczek wszystkich klas;
- dofinansowanie teatrzyku dla grup przedszkolnych i klas 1-3;
- dofinansowanie mikrofonów;
- upominki dla przedszkolaków i zerówki na zakończenie roku szkolnego;
- dofinansowanie nagród dla uczniów na zakończenie roku szkolnego.