Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Akcje prowadzone na terenie szkoły

 
 ROK SZKOLNY 2018/2019
 
 
 Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych
"POMÓŻ I TY" 
Szkolny klub wolontariatu przyłączył się do współpracy z fundacją na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY”. Tegoroczna akcja miała na celu pomoc 15-letniemu Łukaszowi Flis, który pomimo dziecięcego porażenia mózgowego niweluje wzmożone napięcie mięśniowe poprzez ćwiczenia i intensywną rehabilitację wpisaną w jego codzienne życie. Specjalistyczne rowery wspomagające pracę mięśni nóg tj. trójkołowy elektryczny i stacjonarny typu Orbitek, oprócz rehabilitacji ułatwią wypracowanie stabilnego chodu. Koszt sprzętu to około 10000 zł, dlatego od ofiarności i wrażliwości ludzi zależeć będzie ułatwienie Łukaszowi utrzymania równowagi i prawidłowego chodu.
Cena cegiełki wynosiła minimum 2 zł. Udało sie nam rozprowadzić 200 cegiełek i zebrać 426 zł. Dziękujemy członkom szkolnego klubu wolontariatu za pomoc w rozprowadzeniu cegiełek. Natomiast wszystkim darczyńcom dziękujemy za okazane zrozumienie i wsparcie.
/Koordynator akcji R. Pietroszek/
 
 
Zbiórka surowców wtórnych – pierwsza w roku szkolnym 2018/19.
Wspólnymi siłami zebraliśmy 4660 kg surowców: makulatury i butelek typu Pet. Dobrze, że możemy składować je do kontenerów podstawionych przy szkole. Szkoda jednak, że ceny odbioru spadają. Rekordzistą została klasa ta sama co zawsze – teraz już 4 a. Gratulacje! Podziękowania dla wszystkich osób, które włączyły się do akcji.
/Koordynator akcji M. Szubert/ 
 
 
Zbiórka zakrętek
W roku szkolnym 2018/2019 uczniowie razem ze swoimi rodzinami oraz pracownicy szkoły przyłączyli się do zbiórki zakrętek na rzecz dziewczynki, Marysi Heller i chłopca, Szymona Stawiarskiego.
Marysia Heller urodziła się z przepukliną oponowo-rdzeniową i wodogłowiem. W ciągu miesiąca przeszłam trzy poważne operacje. Z uzyskanych pieniędzy dziewczynka będzie mogła: częściej korzystać z różnorodnych form rehabilitacji; pokryć koszty przyborów do cewnikowania; korzystać ze wsparcia specjalistów bez konieczności oczekiwania w długich kolejkach; wyjechać na turnus intensywnej rehabilitacji.
Szymon Stawiarski urodził się w maju 2016 roku jako zdrowe niemowlę z 10 punktami w skali Apgar. Nic nie zapowiadało żadnych problemów. Dopiero w 3 miesiącu życia pojawiły się zaburzenia neurologiczne. Chłopiec walczy z niedosłuchem, problemami metabolicznymi, wzmożonym napięciem mięśniowym, które uniemożliwia mu wykonywanie najprostszych czynności, takich jak jedzenie, siedzenie, a nawet kontrola głowy. Wymaga diety uzupełnionej o dodatkowe suplementy, które mają mu zapewnić stały przyrost masy ciała i regularnych rehabilitacji dla usprawnienia jego rozwoju. Z uzyskanych pieniędzy rodzice będą mogli wspomóc zakup przedmiotów ortopedycznych – obuwie, ortezy, kombinezon, aparat słuchowy, specjalistyczny wózek i fotelik.
Zestawienie:
Marysia Heller – 108 kg
Szymon Stawiarski – 100 kg
/Koordynatorzy akcji: E. Tokarz, R. Pietroszek/ 
 
 
Akcja „Pola Nadziei”
Sadzenie cebulek żonkili
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w październikową zbiórkę cebulek żonkili. Podarowane cebulki w listopadzie zostały posadzone przez uczniów klasy I do kamiennych donic znajdujących się przed naszą szkołą. Mamy nadzieję, że na wiosnę pięknie zakwitną i będą nie tylko ozdobą ale przypomną nam o udziale naszej szkoły w akcji „Pola Nadziei”. (żonkil w tej tradycji symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią).
/M. Białek/ 
 
 
 
Podsumowanie XI edycji ogólnopolskiej
akcji ekologicznej pod hasłem:
Oddaj zużyty telefon komórkowy
– atrakcyjne nagrody czekają
 
Na przełomie października i listopada 2018r. nasza szkoła wzięła udział w ogólnopolskiej akcji ekologicznej „Oddaj zużyty telefon komórkowy – atrakcyjne nagrody czekają”. Akcja polegała na przeprowadzeniu wśród uczniów zbiórki zużytych, starych telefonów komórkowych bez baterii. Udało nam się zebrać 11,3 kg takich telefonów. Po przeliczeniu kilogramów na punkty, 1kg to 1 punkt, czekamy na kupony Sodexo, 1 punkt = 5 zł.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w zbiórkę zużytych telefonów i zapraszamy do udziału w następnej edycji.
Przypominamy, że zużyte, uszkodzone telefony komórkowe zawierają metale ciężkie takie jak np. ołów oraz kadm i są znacznym zagrożeniem dla naszego środowiska naturalnego, szczególnie wody i gleby.
/Koordynator akcji: M. Białek/
 
 
 
Góra Grosza
Uczniowie naszej szkoły, dzieci z przedszkola razem z rodzicami oraz  nauczyciele włączyli się do udziału w XIX ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Góra Grosza". Od 26 listopada 2018 roku do 2 stycznia 2019 roku zbieraliśmy drobne monety do słoików w klasach, które później były liczone, pakowane w paczki i zanoszone na pocztę. Wspólnymi siłami udało się nam zebrać 532,07 zł. Dziękujemy wszystkim za zaangażawanie.
Przekazane pieniądze fundacja przeznacza na:
- doposażenie małych domów dziecka;
- pomoc różnym formom opieki zastępczej – instytucjonalnej (domy dziecka) czy rodzinnej ((rodziny zastępcze);
- zakup rzeczy codziennego użytku czy przedmiotów dla dzieci;
- wsparcie w remontach a także bezpośrednia pomoc specjalistyczna dla dzieci i ich rodzin;
- rozwijanie talentów, pasji i zainteresowań swoich podopiecznych;
- tworzenie programów dla młodzieży, która w niedalekiej przyszłości opuści mury domów dziecka czy rodzin zastępczych.
Szczegółowe zestawienie:
- pierwsza paczka – waga 9 kg – wartość 205,45 zł;
- druga paczka – waga 5 kg – wartość 126,47 zł;
- trzecia paczka – waga  9,1kg – wartość  140,15zł;
- czwarta paczka – waga  7,3kg – wartość  60zł.
/Koordynator R. Pietroszek, E. Tokarz/
 
 
 
 
Podsumowanie akcji charytatywnej 
„Świąteczne kartki dobroczynne – Boże Narodzenie 2018”.
 
Już po raz trzeci szkoła w Iłownicy wzięła udział w akcji charytatywnej zorganizowanej przez Stowarzyszenie SURSUM CORDA, która polegała na sprzedaży świątecznych kartek z życzeniami. Udało nam się zebrać 110 zł. Cała kwota została przekazana na konto stowarzyszenia w celu wsparcia prowadzonego przez stowarzyszenie programu „ Na Ratunek”.
Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w akcję poprzez zakup kartek świątecznych oraz wolontariuszom za ich sprzedaż. Zapraszamy do udziału w edycji wielkanocnej.
/Koordynator akcji: M. Białek/
 
 
 
 Kiermasz świąteczny – Boże Narodzenie 2018
Jak co roku, w grudniu,dzięki dużemu zaangażowaniu nauczycieli, rodziców, pracowników szkoły oraz uczniów został zorganizowany w naszej szkole kiermasz świąteczny, podczas którego wolontariusze sprzedawali ozdoby i wypieki świąteczne. Udało nam się zebrać 1177 zł, za co bardzo serdecznie dziękujemy. Już dziś zapraszamy do aktywnego włączenia się w kiermasz wiosenno – wielkanocny.
/Opiekun S. U. M. Białek/
 
 
ROK SZKOLNY 2017/2018
 
 

Fundacja na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych
"POMÓŻ I TY"
          Samorząd Uczniowski wzorem ubiegłych lat przyłączył się do współpracy z fundacją na rzecz osób niewidomych i niepełnosprawnych „POMÓŻ I TY”. Tegoroczna akcja miała na celu pomoc 17-letniej Oliwii Kielusiak, która pomimo przepukliny oponowo-rdzeniowej i niedowładu kończyn dolnych jest aktywną i wzorową uczennicą z pasjami. Z uwagi na jej stan zdrowia fizycznego niezbedne jest zapewnienie jej systematycznej rehabilitacji wspomagającej dalszy rozwój i sprawność. Pasją Oliwii są sport i taniec. Specjalistyczny sprzęt rehabilitacyjny tj. aktywny sportowy wózek inwalidzki oprócz rehabilitacji ułatwi Oliwii realizację jej pasji poprzez udział w kursach tańca i zawodach sportowych. Koszt takiego sprzetu to około 15000 zł, dlatego od ofiarności i wrażliwości ludzi zależeć będzie ułatwienie Oliwii spełnienie marzeń o uprawianiu sportu. Cena cegiełki wynosiła minimum 2 zł. Udało sie nam rozprowadzić 200 cegiełek i zebrać 432,60zł. Dziękujemy za okazane zrozumienie i wsparcie.
 /Koordynator akcji R. Pietroszek/ 

 

 

 

Październikowa zbiórka surowców wtórnych

Została zakończona październikowa zbiórka surowców wtórnych – pierwsza w tym roku szkolnym i inna. Utraciliśmy pomieszczenie do składowania makulatury więc musieliśmy zmienić sposób zbierania – ale chyba ten okazał się o wiele sprawniejszy i łatwiejszy. Nie musieliśmy tych ciężkich kilogramów przerzucać dwa razy. A nazbierało się ich dużo, 4 tony makulatury i 450 kg butelek. Nie był to ciekawy widok, kontenery przy szkole i wory plastiku, ale opłacało się. Wszystkim klasom i przedszkolakom znów przybyło na szkolnych książeczkach SKO. Która grupa dużo przyniosła to dużo zarobiła. Rekordzistą znów została klasa III a – zwieźli do szkoły 1255 kg. Skąd oni to biorą?? Gratulacje!!
/Koordynator akcji M. Szubert/

 

Sadzenie cebulek żonkili

 

Dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w październikową zbiórkę cebulek żonkili. Podarowane cebulki w listopadzie zostały posadzone przez uczniów klasy I do kamiennych donic znajdujących się przed naszą szkołą. Mamy nadzieję, że na wiosnę pięknie zakwitną i będą nie tylko ozdobą ale przypomną nam o udziale naszej szkoły w akcji „Pola Nadziei”. (żonkil w tej tradycji symbolizuje triumf poświęcenia nad egoizmem, miłości nad śmiercią).
/Organizator akcji M. Białek/

 

 

 
Akcja „Pola Nadziei”.
Salwatoriańskie Stowarzyszenie Hospicyjne w Bielsku-Białej 16 października 2017 r.  zainaugurowało już 14. edycję akcji Pola Nadziei. Program skierowany jest do uczniów wszystkich typów szkół i placówek oświatowych. Jego celem jest przede wszystkim uwrażliwienie młodego pokolenia na potrzeby chorych i cierpiących ludzi.
Szkoły, które współpracują z Salwatoriańskim Stowarzyszeniem Hospicyjnym, działały na rzecz budowy hospicjum stacjonarnego. Hospicjum, dzięki wielkiemu społecznemu wysiłkowi, funkcjonuje od 1 października 2016 r. Do dzisiaj hospicjum przyjęło 155 pacjentów, nadal jednak potrzebuje wsparcia, bo kontrakt z NFZ nie pokrywa wszystkich kosztów jego funkcjonowania. Miesięczny koszt utrzymania, przy pełnej obsadzie tj. 28 pacjentów, wynosi 215 tys. zł, a kontrakt z NFZ pokrywa ok. 60% ponoszonych kosztów, tj.132 tys. zł. miesięcznie. Utrzymanie jednego pacjenta dziennie wynosi średnio 254 zł, co miesięcznie daje kwotę 7.620 zł. Pozostałą część środków finansowych Stowarzyszenie uzyskuje dzięki ludziom dobrej woli  i ich działalności charytatywnej, polegającej na organizowaniu różnych akcji w celu pozyskania źródeł finansowania, m.in. akcja „Pola Nadziei”.
/Opracowała M. Białek/

 

 

Góra grosza 
Po raz kolejny nasi uczniowie z nauczycielami włączyli się do udziału w XVIII ogólnopolskiej akcji charytatywnej "Góra grosza". Od 27 listopada do 20 grudnia 2017 roku zbieraliśmy pieniądze, które przekazaliśmy fundacji, której celem jest pomoc dla najbardziej potrzebujących dzieci, które wychowują się w swojej rodzinie. Wspólnymi siłami udało się nam zebrać 407,01 .
Podsumowanie przekazane przez fundacje:
W tym roku prawie 10 tysięcy szkół i przedszkoli, cztery razy tyle nauczycieli, niezliczona ilość uczniów i przedszkolaków oraz ich rodziców, a także sympatyków naszej akcji, usypało Górę Grosza, która nadal jest podliczana, a na dzień 7 maja 2018 roku jej stan wynosi 2414405,24 zł.
Wagowo Góra Grosza to prawie 350 ton monet, z których każda nawet najdrobniejsza moneta dociera do naszych podopiecznych poprzez wielorakie formy pomocy rzeczowej, usługowej i specjalistycznej, adekwatnie do najbardziej palących potrzeb dzieci i młodzieży. Dzięki Wam zebraną sumę przeznaczamy m.in. na remonty i doposażenie infrastruktury placówek i ośrodków na terenie których dzieci przebywają, pomoc specjalistyczną (np. profesjonalną pomoc medyczną, rehabilitacje i terapie), programy i staże, w wyniku których młodzież samodzielnie odnajduje się w dorosłym życiu i na rynku pracy, zorganizowany wypoczynek letni (obozy i kolonie), edukację dzieci i ich opiekunów oraz na wszelkiego rodzaju inicjatywy, mające na celu skuteczne rozwiązywanie problemów i efektywne zaspokajanie potrzeb naszych podopiecznych.
 
/Koordynator akcji R. Pietroszek, M. Białek/
 

 

Pomóż zwierzętom przetrwać zimę

W dniach od 4 – 22 grudnia w naszej szkole  odbyła się zbiórka artykułów dla psów i kotów na rzecz  Miejskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt "Reksio" w Bielsku-Białej. Podobnie jak w ubiegłym roku nasi uczniowie, przedszkolaki i ich rodzice okazali hojność i wielkie serce dla bezdomnych zwierząt. Zebraliśmy bardzo dużo karmy, koców i innych potrzebnych artykułów. Dostaliśmy specjalne podziękowanie od dyrektora schroniska oraz informacja o naszej zbiórce pojawiła się na stronie internetowej schroniska.

 

Dziękujemy bardzo za zaangażowanie!
 
/Koordynator akcji J. Zienkiewicz/ 

 

 
 
II zbiórka surowców wtórnych
Za nami druga zbiórka surowców wtórych w roku szkolnym 2017/2018. Zebraliśmy 2200 kg makulatury i 60 kg butelek plastikowych. Dziękujemy wszystkim tym, którzy aktywnie włączyli się do tej akcji. Kontener przy szkole stał się koniecznością z powodu braku miejsca na składowanie odpadów a okazało się, że jest to dużym ułatwieniem podczas zwożenia ich do szkoły. Dochód ze sprzedaży surowców wtórnych zasilił oczywiście klasowe książeczki oszczędnościowe.
/Koordynator akcji M. Szubert/
 

 

„Rafiki dla Afryki”

Na przełomie lutego i marca nasza placówka wzięła udział w akcji charytatywnej „Rafiki dla Afryki”. Zbiórka miała na celu wsparcie biednych dzieci z Tanzanii. Przez 2 tygodnie dzieci przynosiły różnorodne dary, tj. ubrania, zabawki, artykuły szkolne. Rzeczy te zostały zliczone, posegregowane oraz spakowane do pięciu dużych pudeł. Dzięki hojności ofiarodawców zebraliśmy prawie 300 sztuk ubrań, 100 sztuk zabawek oraz 400 sztuk artykułów szkolnych. Serdecznie dziękujemy wszystkim osobom, które zaangażowały się na rzecz pomocy potrzebującym.
/Koordynator akcji A. Mleczko/

 

Podsumowanie kiermaszu wiosenno – świątecznego
W marcu, w okresie przedświątecznym, samorząd uczniowski przy pomocy nauczycieli oraz rodziców zorganizował kiermasz wiosenno – świąteczny. Dzięki Państwa hojności udało się nam zebrać 1004 zł 34 gr. Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy włączyli się w tą akcję i zapraszamy na kolejne kiermasze.

 

/Opiekun S.U. M. Białek/
 
Akcji charytatywna „Świąteczne Kartki Dobroczynne”
W tym roku szkolnym nasza szkoła wzięła udział w akcji charytatywnej „ Świąteczne Kartki Dobroczynne”. W okresie przedświątecznym Samorząd Uczniowski rozprowadzał dobroczynne kartki świąteczne Stowarzyszenia Sursum Corda w cenie 2 zł. W tą akcję zaangażowaliśmy się w okresie Bożego Narodzenia i Wielkanocy. Dochód z kartek tj. 200 zł został przeznaczony na wsparcie programu leczenia i rehabilitacji chorych i niepełnosprawnych dzieci, podopiecznych Stowarzyszenia. Dziękujemy wszystkim za zaangażowanie w akcję.
/Koordynator akcji M. Białek/
 
Akcja ekologiczna
„Szkole pomagamy i świat oczyszczamy” – podsumowanie
Serdecznie dziękujemy za udział i pełne zaangażowanie w akcję zbiórki elektroodpadów przeprowadzonej w naszej szkole wraz z firmą Green Office Ecologic Spółka z o.o. Podsumowując, w zbiórce zebraliśmy: 1900 kg zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego i otrzymaliśmy bon w wysokości 380 zł do wykorzystania na nagrody rzeczowe. Po odliczeniu kosztów przesyłki ekwiwalent w wysokości 361,60 zł przeznaczyliśmy na zakup: tuszy do drukarki (115,62 zł ) , papieru ksero (175,80 zł), zestawu do tablic (66,42 zł), teczki (1,75 zł ) oraz cienkopisów (2 zł). Serdecznie dziękuje za zaangażowanie w akcję i zapraszamy do udziału w kolejnych zbiórkach. 
/Koordynator akcji M. Białek/