Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Biblioteka

 
 

BIBLIOTEKA SZKOLNA

 
                  
 
Do naszej biblioteki zapisanych jest 187 czytelników, z czego 90 -  to uczniowie, 31 - nauczyciele i pracownicy szkoły. Bibliotekę odwiedzają również czytelnicy z zewnątrz i obecnie jest ich 73. Obecnie biblioteka posiada 11750 woluminów.
 
 
 
GODZINY PRACY 

Poniedziałek

 

 

Wtorek

 

 

Środa

 

 

 Czwartek

 

 

Piątek

 

 

 

 
 
 
Zapraszamy wszystkich do naszej biblioteki!

   

 

 

 

Zwracamy się z uprzejmą prośbą o oddawanie książek w terminie.


Książki naszych marzeń
już w naszej szkole!!!!
Dzięki ogromnemu zaangażowaniu i staraniom pani mgr Agnieszki Tolasz – pracownika biblioteki szkolnej - nasza placówka, podobnie jak wiele innych szkół naszego kraju, weszła w Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa. Warunkiem udzielenia wsparcia było zapewnienie przez organy prowadzące szkoły 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów. Wielkość środków przyznanych szkołom na zakup książek do bibliotek szkolnych zależała od liczby uczniów, – czyli w naszym wypadku 1300 złotych. Jednym z działań przewidzianych w programie wieloletnim jest zakup nowości wydawniczych oraz modernizacja bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Celem jest upowszechnianie edukacji czytelniczej i medialnej oraz wzrost czytelnictwa wśród uczniów. W efekcie działań przewidzianych w tym priorytecie podniesiony zostanie standard usług i jakość pracy bibliotek. Poprawią się także warunki lokalowe i wyposażenie bibliotek.
Książki są wybierane przez uczniów, czyli takie, którymi autentycznie są zainteresowani. Atrakcyjne dla uczniów, bliskie ich doświadczeniom w poznawaniu i rozumieniu współczesnego świata. Książki swoją fabułą mają rozbudzać ciekawość młodego czytelnika, inspirować do twórczego działania. Zachęcamy, zatem zarówno młodych czytelników, jak i dorosłych do zapoznania się z naszymi nowościami. Z pewnością każdy znajdzie coś dla siebie, by miło i ciekawie spędzić wolny czas. Między innymi na naszych regałach pojawiły się takie pozycje jak: „Nela mała reporterka”,„Charlie i fabryka czekolady”, Na wszystko jest sposób”, „Na przykład Małgośka”……… 
/Opracowała: M. Krehut-Skoczylas/ 

 

 

Poniżej zamieszczamy link do strony internetowej Gminnej Biblioteki Publicznej, gdzie można zapoznać się z aktualnymi wydarzeniami czytelniczymi. Szczegóły

 

 

Narodowy Program


Rozwoju Czytelnictwa

 

Wieloletni „Narodowy Programu Rozwoju Czytelnictwa” jest skierowany do bibliotek szkolnych i pedagogicznych. Jest programem rządowym. Ma on na celu wspieranie w latach 2016-2020 organów prowadzących szkoły oraz biblioteki pedagogiczne w zakresie rozwijania zainteresowań uczniów przez promocję i wspieranie czytelnictwa dzieci i młodzieży, w tym zakup nowości literackich i wydawniczych.
Wniosek złożony w imieniu Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Iłownicy przez Dyrektora szkoły został pozytywnie zaakceptowany przez organ prowadzący placówkę. Warunkiem przyznania wsparcia było zapewnienie co najmniej 20 proc. wkładu własnego na realizację zakupów. Otrzymaliśmy wsparcie finansowe dla biblioteki szkolnej w kwocie 5000,00 zł., z czego 1000,00 zł. jest wkładem własnym otrzymanym od Gminy Jasienica.
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy jest jedyną szkołą podstawową
naszej gminy zakwalifikowaną do realizacji Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa w roku 2016.
Po konsultacjach z uczniami, rodzicami i nauczycielami zbiory biblioteki szkolnej zostały wzbogacone o nowości literackie oraz wydawnicze.
W zamian za udzielone wsparcie, w szkole podejmowane były działania promujące,a także  wspierające rozwój czytelnictwa wśród naszych uczniów m. in.:
Zorganizowanie spotkania  autorskiego z pisarzem Waldemarem Cichoniem , który zaprezentował uczniom serię książek o kocie Cukierku.
PrzeprowadzonoSzkolny Festiwal Głośnego Czytania – świąteczne czytanie. Na każdej lekcji czytano  uczniom fragment książek zakupionych z funduszy pozyskanych z NPRC.
Zorganizowano również wystawę Książki naszego dzieciństwa- dzieci miały możliwość zapoznania się z książkami, które czytali ich rodzice i dziadkowie, gdy byli mali. Książki do przygotowania wystawy przynieśli uczniowie, za co im bardzo dziękujemy.
Dla dzieci klasy młodszych raz w tygodniu prowadzone są zajęcia czytelnicze w szkolnej bibliotece.
Zrealizowano projekty czytelnicze: Poznajemy literaturę europejską w klasach 1 -3 oraz Wśród bohaterów naszych lektur dla klas 4 - 6.
Zakupione pozycje w ramach NPRC zostały włączone do wykazu lektur uzupełniających uczniów  klas 4 – 6.
Dzieci projektowały okładki książek techniką dowolną.
Odbył się również kiermasz taniej książki.

 

Podjęte działania i zakup nowości przyczyniły się do tego, że dzieci chętnie wypożyczają i czytają książki. Zauważony został realny wzrost wypożyczeń.