Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

Dokumenty uczniowskie

   
 
 
Legitymacja szkolna
Legitymacja szkolna – dokument poświadczający fakt uczęszczania ucznia do szkoły oraz jego uprawnienia do korzystania ze zniżek ustawowych przy przejazdach środkami publicznego transportu kolejowego i autobusowego; wsptach na basen, lodowisko, kino itp. Dziecko powinno również zawsze mieć ją przy sobie gdy jest uczestnikiem wycieczek szkolnych
Dla ucznia w wieku szk.olnym, nieposiadającego dowodu osobistego ani paszportu legitymacja szkolna jest także poświadczeniem jego tożsamości.
 
Duplikat legitymacji szkolnej
W przypadku utraty lub zniszczenia legitymacji szkolnej należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły.
Do wyrobienia duplikatu należy:
- złożyć w sekretariacie podanie o wydanie duplikatu legitymacji;
- złożyć podpisane zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania);
- uiścić opłatę w wysokosci 9zł.
Odbiór duplikatu legitymacji w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły.
  
Duplikat świadectwa
Wprzypadku utraty lub zniszczenia świadectwa szkolnego w celu uzyskania jego duplikatu nalezy:
- złożyć w sekretariacie szkoły podanie o wydanie duplikatu swiadectwa z określeniem rodzaju swiadectwa (ukonczenia szkoły, klasy) i roku ukończenia szkoły lub klasy;
- uiścić opłatę w wysokości 26zł.
  
Karta rowerowa
Karta rowerowa to zgodnie z polskim prawem o ruchu drogowym jeden z dokumentów stwierdzających uprawnienie osoby niepełnoletniej do kierowania rowerem. Kartę rowerową można uzyskać po osiągnięciu wieku 10 lat oraz zdaniu egzaminu sprawdzającego kwalifikacje (egzamin teoretyczny i praktyczny). 
Od osób pełnoletnich nie wymaga się dokumentu uprawniającego do kierowania rowerem.
 
Uczeń, który  pozytywnie zdał egzamin na kartę rowerową musi w sekretariacie szkoły złożyć podpisane zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania).
 
Duplikat karty rowerowej:
W przypadku utraty lub zniszczenia karty rowerowej należy zgłosić ten fakt w sekretariacie szkoły.
Do wyrobienia duplikatu należy:
- złożyć w sekretariacie podanie o wydanie duplikatu karty rowerowej;
- złożyć podpisane zdjęcie (nazwisko i imię, data urodzenia, adres zamieszkania).
 
Duplikat karty rowerowej wydaje się bezpłatie. Odbiór duplikatu karty rowerowej w uzgodnionym terminie w sekretariacie szkoły.