Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna

80-lecie szkoły

 
 80-lecie szkoły w Iłownicy
  
Historia szkolnictwa w Iłownicy w pigułce.
 
 
Początki
Na początku XIX wieku powstała w Iłownicy pierwsza szkoła. Szkoła została wzniesiona w dzielnicy Zakęcie (lub gwarowo zokynci, dziś jest to już nazwa zapomniana). Nieco później została ona objęta patronatem Macierzy Szkolnej Śląska Cieszyńskiego. Szkoła ta funkcjonowała do połowy lat 30 XX wieku. W budynku znajdowała się jedna sala lekcyjna i mieszkanie dla nauczyciela.W latach 1907-1920 szkołą kierował Stanisław Rzeszowski, zaś w latach 1923-1939 Engelbert Palowski. Jako szkoła – budynek był wykorzystywany do 1935r, tj. 120 lat.
 
 
 Uczniowie z nauczycielem przed budynkiem szkoły.
 
Nowa szkoła
Nie wiadomo, kto był autorem pomysłu wybudowania nowej, pięknej szkoły. Jednak starsi mieszkańcy pamiętają, że tę szkołę zawdzięczamy Prezydentowi Ignacemu Mościckiemu, który bardzo chętnie przyjeżdżał do Iłownicy polować na kaczki. To prawdopodobnie prezydent sprowadził słynnego architekta, legionistę i powstańca śląskiego - Tadeusza Michejdę, który został autorem projektu. W 1931roku nastąpiło wmurowanie kamienia węgielnego pod nową szkołę, która została oddana do użytku w 1935 roku. Nadano jej imię Józefa Piłsudskiego. Głównymi inicjatorami powstania placówki byli: Engelbert Palowski – ówczesny kierownik, Jan Kopeć – Wójt Gminy Iłownica, Stanisław Tymon – mistrz budowlany.
 
Budowniczowie naszej szkoły
 
 
Po zakończeniu działań wojennych, dopiero w 1946r., do Iłownicy przyjeżdża małżeństwo Tadeusz i Helena Holiszowie, którzy rozpoczynają nauczanie iłownickich dzieci. Z Rudzicy przychodził także nauczać religii ksiądz Ferdynand Niemiec. 
 
Kolejni kierownicy i dyrektorzy szkoły:
Tadeusz Holisz 1946 -1949,
Alojzy Mżyk 1949 -1964,
Jadwiga Mżyk 1964-1965
Dominik Duźniak 1965 - 1984
Małgorzata Duźniak 1984 - 1991,
Zofia Polok 1991 - 2007,
Jolanta Zienkiewicz 2016 - 2017
Ewa Sowa od 2007.
 
Współczesność
W 2001r. w szkole w Iłownicy został utworzony Zespół Szkolno-Przedszkolny. Obecnie istnieje 6 klas szkoły podstawowej i 2 grupy przedszkolne. W sumie do szkoły uczęszcza 141 dzieci (w tym 49 przedszkolaków). W naszej placówce pracuje 22 nauczycieli oraz 8 pracowników obsługi.
 
Widok dzisiejszej wyremontowanej szkoły, z nową salą gimnastyczną cieszy nie tylko uczniów, pracowników szkoły, ale również mieszkańców Iłownicy i Landeka.
 
Jubileusz 80-lecia
29 października 2011 roku w ZSP w Iłownicy miało miejsce uroczyste spotkanie okazji 80-lecia szkoły. Uroczystość rozpoczęła się Mszą Św. w kościele w Iłownicy w czasie której ksiądz dziekan J. Gustyn      przywołał sylwetkę błogosławionego Jana Pawła II jako wzoru nauczyciela i wychowawcy. Następnie miało miejsce spotkanie zaproszonych gości na sali gimnastycznej, występ uczniów i poczęstunek w salach lekcyjnych. 
 
Występ klasy I
 
Szkolny chór
 
 
 
Z przemówienie pani dyrektor Ewy Sowy.
„(…)Bardzo dobrze to nasze święto i sposób w jaki go obchodzimy wpisuje się w ten pełen refleksji i zadumy czas. Jesteśmy wdzięczni poprzednim pokoleniom za wysiłek, trud włożony w dzieło budowy pięknej, nowoczesnej szkoły.
  
Dzięki pracy całej społeczności, przychylności władz gminy, kolejnych kierowników i dyrektorów, przez lata budynek był remontowany, systematycznie wymieniano jego wyposażenie, dbano o zatrudnianie potrzebnych nauczycieli i pracowników obsługi.
  
Obecnie również dzięki przychylności władz samorządowych Gminy Jasienica możemy cieszyć się zmodernizowanym budynkiem oraz piękna salą gimnastyczną. W większości klas wymienione zostały meble a w niektórych podłogi. Mamy pomoce dydaktyczne i bibliotekę. Dwa oddziały przedszkolne i dwie świetlice: szkolną i środowiskową. Szkoła tętni życiem a jej uczniowie osiągają dobre wyniki w nauce.(…)
  
Obszarów naszych działań jest bardzo wiele i naprawdę nie sposób ich tu wszystkich wymienić. Pragnieniem moim jest tylko ukazanie naszej szkoły jako godnej realizatorki marzeń poprzednich pokoleń o szkole wnoszącej kaganek oświaty w umysły młodych pokoleń, kontynuującej dzieło naszych poprzedników.
  
Myślę że ci, którym leżała na sercu sprawa szerzenia oświaty na terenach śląska cieszyńskiego mogą cieszyć się z tego, że kontynuowane jest ich dzieło.
 
Jesteśmy wdzięczni władzom samorządowym z wójtem J. Pierzyną na czele, że nasza szkoła działa, choć jest szkołą małą i w czasach, gdzie zamykane były i są  podobne szkoły, my cieszymy się tętniącym w murach szkolnych życiem(…)”
 
Podziękowania
Dyrektor ZSP w Iłownicy serdecznie dziękuje za pomoc w organizacji jubileuszu 80-lecia szkoły wszystkim rodzicom naszych uczniów, księdzu dziekanowi J. Gustynowi i księdzu wikaremu G. Strycharskiemu, pracownikom szkoły, pracownikom GOK w Jasienicy, GOK w Rudzicy, członkom OSP w Iłownicy, OSP  w Roztropicach, panom: K. Pisarkowi oraz J. Tomiczek.
 
Jesteśmy bardzo wdzięczni za wszelką pomoc.
 
Nauczyciele, którzy uczą oraz uczyli w ZSP w Iłownicy