Szkoła w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt Szkoła w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Przedszkole w Iłownicy Galeria Kontakt
Zespół Szkolno-Przedszkolny w Iłownicy
Znajdujesz się tutaj: Szkoła Strona główna Aktualności

Aktualności

Konkurs matematyczny [8.10.2019 r.]

 
Opłata za uczestnictwo w konkursie wynosi 9,50 zł.
 
Zakres tematyczny - PINGWIN

Klasa IV szkoły podstawowej
1. Zakres treści programowych z I etapu kształcenia.
2. Liczby naturalne i działania:
 • zapisywanie i porównywanie liczb
 • rachunki pamięciowe
 • porównywanie różnicowe i ilorazowe
 • dzielenie z resztą
 • potęgowanie liczb
 • kolejność wykonywania działań
 • działania pisemne
 • zadania tekstowe
 • oś liczbowa
 • szacowanie wyników działań
3. Systemy zapisywania liczb:
 • system dziesiątkowy
 • porównywanie liczb naturalnych
 • jednostki monetarne
 • jednostki długości
 • jednostki masy
 • system rzymski
 • kalendarz i czas
4. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
5. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.
 
Klasa V szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 4.
2. Własności liczb naturalnych:
 • dzielniki
 • cechy podzielności przez 2, 5, 10, 100, przez 4 oraz przez 3 i 9
 • liczby pierwsze i liczby złożone
 • rozkład liczby na czynniki pierwsze
 • wielokrotności
 • NWW i NWD liczb
 • średnia arytmetyczna liczb
3. Ułamki zwykłe:
 • ułamek jako część całości
 • liczby mieszane
 • ułamki i liczby mieszane na osi liczbowej
 • porównywanie ułamków
 • rozszerzanie i skracanie ułamków
 • ułamki niewłaściwe
 • ułamek jako wynik dzielenia
 • dodawanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
 • odejmowanie ułamków zwykłych o jednakowych mianownikach
 • dodawanie i odejmowanie ułamków o różnych mianownikach
 • mnożenie ułamków przez liczby naturalne
 • obliczanie ułamka danej liczby
 • mnożenie ułamków
 • dzielenie ułamków przez liczby naturalne
 • dzielenie ułamków
4. Figury geometryczne:
 • proste, półproste, odcinki
 • wzajemne położenie prostych i odcinków
 • mierzenie długości
 • kąty
 • mierzenie kątów
 • wielokąty
 • prostokąty i kwadraty
 • obwody i pola prostokątów i kwadratów
 • koła i okręgi
 • skala na planach i mapach
5. Ułamki dziesiętne:
 • ułamki o mianownikach 10, 100, 1000, ...
 • zapisywanie wyrażeń dwumianowanych,
 • porównywanie ułamków dziesiętnych
 • dodawanie ułamków dziesiętnych
 • odejmowanie ułamków dziesiętnych
6. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
7. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.
 
Klasa VI szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 5.
2. Ułamki dziesiętne:
 • mnożenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...
 • dzielenie ułamków dziesiętnych przez 10, 100, 1000, ...
 • mnożenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
 • mnożenie ułamków dziesiętnych
 • dzielenie ułamków dziesiętnych przez liczby naturalne
 • dzielenie ułamków dziesiętnych
 • szacowanie wyników działań na ułamkach dziesiętnych
 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 • procenty a ułamki
3. Figury geometryczne:
 • kąty przyległe, kąty wierzchołkowe, odpowiadające i naprzemianległe
 • rodzaje trójkątów
 • miary kątów w trójkątach
 • równoległoboki i romby
 • miary kątów w równoległobokach
 • trapezy
 • miary kątów w trapezach
 • figury przystające
 • pola i obwody wielokątów
 • zależności między jednostkami pola
4. Liczby wymierne:
 • działania na ułamkach zwykłych i dziesiętnych
 • potęgowanie liczb wymiernych
 • rozwinięcia dziesiętne ułamków zwykłych
 • zaokrąglanie liczb
 • odczytywanie informacji z tabel, diagramów i wykresów
 • porównywanie liczb dodatnich i ujemnych
 • wartość bezwzględna
 • dodawanie i odejmowanie liczb dodatnich i ujemnych
 • mnożenie i dzielenie liczb dodatnich i ujemnych
5. Prędkość, droga, czas.
6. Procenty:
 • jaki to procent
 • diagramy procentowe
 • obliczenia procentowe
 • obniżki i podwyżki
 • obliczanie liczby, gdy dany jest jej procent
7. Figury przestępne:
 • prostopadłościany i sześciany
 • przykłady graniastosłupów prostych
 • siatki graniastosłupów prostych
 • pole powierzchni i objętość graniastosłupa prostego.
 • zależności między jednostkami objętości.
8. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
9. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.
 
Klasa VII szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 6.
2. Procenty:
 • o ile procent więcej, o ile mniej
 • punkty procentowe
 • pbliczenia procentowe
3. Figury geometryczne:
 • przystawanie trójkątów
 • wielokąty foremne
 • układ współrzędnych
4. Wyrażenia algebraiczne:
 • zapisywanie wyrażeń algebraicznych
 • obliczanie wartości wyrażeń algebraicznych
 • upraszczanie wyrażeń algebraicznych
 • zapisywanie równań
 • liczba spełniająca równanie
 • rozwiązywanie równań
 • zadania tekstowe
 • sumy algebraiczne
 • dodawanie i odejmowanie sum algebraicznych
 • mnożenie jednomianów przez sumy algebraiczne
 • mnożenie sum algebraicznych
5. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
6. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego.
 
Klasa VIII szkoły podstawowej
1. Zakres tematyczny klasy 7.
2. Potęgi:
 • potęga o wykładniku naturalnym
 • iloczyn i iloraz potęg o jednakowych podstawach
 • potęgowanie potęgi
 • potęgowanie iloczynu i ilorazu
 • działania na potęgach
 • notacja wykładnicza
3. Pierwiastki:
 • działania na pierwiastkach
4. Liczby i działania:
 • działania na liczbach
 • działania na potęgach i pierwiastkach
5. Wyrażenia algebraiczne i równania:
 • zadania tekstowe
 • procenty w zadaniach tekstowych
 • przekształcanie wzorów
 • proporcje
 • wielkości wprost proporcjonalne
6. Figury geometryczne na płaszczyźnie:
 • twierdzenie Pitagorasa
 • zastosowania twierdzenia Pitagorasa
 • przekątna kwadratu
 • wysokość trójkąta równobocznego
 • trójkąty o kątach 90, 45, 45 stopni oraz 90, 30, 60 stopni
 • odcinki w układzie współrzędnych
7. Zastosowania matematyki:
 • lokaty bankowe
 • VAT i inne podatki
 • podział proporcjonalny
 • obliczanie prawdopodobieństw
8. Graniastosłupy i ostrosłupy:
 • przykłady ostrosłupów
 • siatki ostrosłupów
 • pole powierzchni ostrosłupów
 • odcinki w graniastosłupach
 • objętość ostrosłupa
 • odcinki w ostrosłupach
9. Zagadki i łamigłówki matematyczne.
10. Zadania tekstowe o zwiększonym stopniu trudności.
W konkursie mogą pojawić się zagadnienia rozszerzone względem podstawy programowej oraz zakresu tematycznego. 
<< wróć